14:30
14:30 - 15:00

AKREDITAZIOA / ACREDITACIÓN

15:00
15:00 - 15:15

DONOSTIA TECH WEEK 2017 ATE IREKIERA / APERTURA DE LA DONOSTIA TECH WEEK 2017

Ernesto_gascon Iosu_Madariaga
Irekiera instituzionala Iosu Madariaga Garamendi, Eusko Jaurlaritzako Teknologia eta Estrategia Zuzendaria eta Ernesto Gasco, Donostia-ko Alkateordearekin.
Apertura institucional con Iosu Madariaga Garamendi, Director de Tecnología y Estrategía en Gobierno Vasco y Ernesto Gasco, Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.
15:20
15:20 - 15:40

Donostiaren apustua berrikuntzan / La apuesta por la innovación de Donostia - San Sebastián

Euken Sesé, Donostiako Sustapen Kudeatzailea Hiriak berrikuntzan eta talentuan duen etengabeko apustua. Donostia Berritzailearen aurkezpena.
Euken Sesé, Gerente de Fomento de San Sebastián
La apuesta sostenida de la ciudad por la innovación y el talento. Presentación de la Donostia Innovadora.
15:45
15:45 - 16:15

Berrikuntza eta teknologia historian zehar / Recorrido histórico de la innovación y tecnología

Unai Elosegui, Hispavista-ko CEO-a
Berrikuntza eta teknologia-n eta hauek historian zehar jasan dituzten eta egungo egoera eta erronketara bideratu gaituzten aurrerapenetan ikuspuntu desberdin bat. HispaVista-ren rebrandingaren aurkezpena
Datozen beste 20 urtetan berrikuntzaren eta teknologiaren inguruan ekimen berriak garatzeko berritu egin gara!!!
Unai Elosegui, CEO Hispavista
Ponencia: Un acercamiento diferente a lo qué son la innovación y la tecnología y un recorrido histórico por los distintos avances en innovación y tecnología a lo largo de la historia humana que nos han permitido llegar al momento y retos actuales.

Presentación del rebranding de Hispavista:
¡Nos renovamos para seguir al menos 20 años más lanzando iniciativas innovadoras y tecnológicas! ¡Estrenamos marca y os lo queremos contar!
16:20
16:20 - 16:40

Berrikuntza eta teknología munduan Gipuzkoatik / Innovación y tecnología en el mundo desde Gipuzkoa

Alberto_conde
Alberto Conde, Nem Solutions Sortzaile eta CEOa.
Zeintzuk dira Nem Solutions 2017an Europako enpresarik berritzaileena bezala ezagutarazten ari diren ezaugarriak? Gipuzkoatik mundu-mailan era lehiakor batean berritu al daiteke? Alberto Conde Mellado-k Nem Solutions-en industria arloko milioika daturekin lanean hartutako esperientziari buruzko hitzaldian galdera hauek eta gehiago erantzungo ditu.
Alberto Conde, Founder and CEO at NEM Solutions
Cuáles son los aspectos clave que están haciendo que NEM Solutions sea reconocido internacionalmente como la empresa tecnológica más innovadora de Europa este 2017? SE puede innovar desde Gipuzkoa para el mundo de forma competitiva? Estas y otras cuestiones similares serán abordadas en la charla impartida por Alberto Conde Mellado sobre su experiencia en NEM Solutions trabajando con millones de datos en el ámbito industrial. Big data, Industry 4.0 y su relación con tecnología y la innovación estarán presentes también.
16:45
16:45 - 17:05

Ekonomia digital-eko erronka teknologikoak / Los retos tecnológicos de la economía digital

Jose Maria Calleja Gonzalez, Tecnalia-ko IKT saila.
Zer da ekonomia digitala? zein testuingurutan garatzen den, sustatzeko etrategiak eta joerak eta erronkak (teknologia vs negozioa) arrakasta kasuekin.
José María Calleja González, División TIC de Tecnalia
¿Qué es la economía digital?, en qué contexto se desarrolla, estrategias para impulsarla, tendencias y retos (tecnología vs negocio), todo ello con casos de éxito.
17:05
17:05 - 17:30

ATSEDENALDIA / PAUSA

17:35
17:35 - 17:55

Egungo gizartearen erronkentzako ikusmen artifiziala eta robotika / Visión artificial y Robótica Colaborativa para los retos de la Sociedad actual

Emilio_IK4
Emilio Sanchez Tapia, Robotikako eta mekatronikako ikertzaile senior-a CEIT-IK4-n.
Emilio Sánchez Tapia, Investigador senior en robótica y mecatrónica de CEIT-IK4
18:00
18:00 - 18:20

Zibersegurtasuna industria 4.0-n / Ciberseguridad en la industria 4.0

David Marco
David Marco Freire, Grupo Entelgy-ko Zibersegurtasun industrialeko kudeatzailea.
4.0 deritzon industriak konektibitate altua eskatzen du eta honek IKT-etan erabiltzen diren bezalako sistema ireki eta helburu orokorragokoak sortzea eragin du. Konektibitate altu honek lehen ez zeuden arrisku berriak ekarri ditu, egunetik egunera handiagoak direlarik. Zer egin behar dugu? Zeintzuk dira arazo hauek? Zer espero da?
David Marco Freire, Gerente de Ciberseguridad Industrial de InnoTec (Grupo Entelgy)
La Industria 4.0 requiere alta conectividad esto ha provocado que se introduzcan sistemas más abiertos y de propósito más general, como los que se utilizan en las TIC desde hace años. Esta mayor conectividad hace que existan riesgos que antes no existían y que cada día estos riesgos sean cada vez mayores. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué problemas existen? ¿Qué se espera?
18:25
18:25 - 18:45

Hizkuntza-teknologien indarra egungo gizartean / POTENCIAL DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA LENGUA EN LA SOCIEDAD ACTUAL

montse_cuadros
Montse Cuadros, ikertzaile senior-a eta proiektu kudeatzailea Vicomtech-IK4-n
Montse Cuadros, senior Researcher and Project Manager at Vicomtech-IK4
18:50
18:50 - 19:10

Donostia Smart City. Replicate eta Smart Kalea proiektuak / Donostia Smart City. Proyectos Replicate y Smart Kalea

Ana_aizpuru
Ana Aizpuru, Donostiako Sustapeneko Estrategia Adimentsu eta Sektorialeko arduraduna.
Donostia SmartCity plana eta bere proiektu bereziak, Replicate y Samrt Kalea.
Ana Aizpuru, responsable de Estrategia Inteligente y Sectorial de Fomento de San Sebastián
El Plan Donostia SmartCity, y sus projectos singulares, Replicate y Smart Kalea.
19:15
19:15 - 19:35

Berrikuntza teknologia eta pertsonak konektatzeko. Inork ez zuen esan erraza izango zenik / Innovar para conectar tecnologia y personas. Nadie dijo que fuera fácil

Iker Barrena, HispavistaLabs-ko CEO-a Egun, teknologia aurrerapenek gure bizitza errazten digute eta, erabailtzen ditugun app, web orri, plataforma eta sistemek egoera eta behar guztietara egokitzen dira, baina, irtenbide sortzaileak benetan konektatzen al dugu erabiliko dituzten pertsonekin?
19:35
19:35 - 20:00

NETWORK & BEERS KELER

14:30
14:30 - 15:00

AKREDITAZIOA / ACREDITACION

15:00
15:00 - 15:20

DONOSTIA CONNECTING TALENT

Inigo_olaizola
Talentuaren lotura, erakarpena eta atxikipena Donostian.
Iñigo Olaizola, Responsable de Innovación y Competitividad Fomento San Sebastián
Conexión, Atracción y Retención de Talento a Donostia-San Sebastián
15:25
15:25 - 15:45

Talentu Digitala / Talento digital

Ainhoa Fornos, Socia Fundadora de Mind The Gap
Lan postuan oinarritutako XX. mendea talentu digitalaren formulan oinarritutako XXI. mendearekin alderatuta: balioak + sendotasunak + learning agility Emozioen kurba paradigmaren aldaketaren aurrean. Hau dena teoria, benetako anekdota eta umore pixka batekin.
Siglo XX basado en el puesto de trabajo versus siglo XXI basado en el talento Fórmula de talento digital: valores+fortalezas+learning agility La curva de las emociones ante el cambio de paradigma ¡Todo ello regado con teoría, anécdotas reales y un toque de humor!
15:50
15:50 - 16:10

Euskolabel talentua / Talento Euskolabel

Bart Farrell, Talent Manager Ve Interactive
Euskal Herrian antzinako zein egungo arrakasta kasuei gainbegirada bat, Euskadin bizi den amerikar baten ikuspegitik.
Un repaso a casos de éxito de talento en Euskadi, tanto moderno como antiguo desde la perspectiva de un americano viviendo en Euskadi.
16:15
16:15 - 16:35

Eraiki zure etorkizuna Linkedin-en / Construye tu futuro en LinkedIn

Rosario Sierra, Sales Manager en LinkedIn
Linkedin-en helburua munduko profesional bakoitzarentzako aukerak sortzea da. Hitzaldi honetan era eraginkorrenean aukera hauek atzitzen ikasiko dugu.
La visión de LinkedIn es crear oportunidades para cada uno de los profesionales del mundo. En esta sesión aprenderemos cómo acceder a esas oportunidades de la manera más efectiva
16:40
16:40 - 17:40

MAHAI BORORBILA: Ingurune teknologiko berriaren erronka teknologikoak / MESA REDONDA: Retos educativos del nuevo entorno tecnológico

Enrique_rodal Inigo_gutierrez_tecnun Osane_lizarralde_MU Rebeca_cortazar
Enrique Rodal-ek gidatutako mahai borobila. Teknologi berrien hazkundeak eta bereziki industria 4.0 bezalako kontzeptuek teknologi hauekin (hala nola, zibersegurtasuna, big data, IOT, robotika, erralitate birtual edota areagotua, ...) duten erlazionatutako profil profesional berrien eskaera aztertuko duten hezkuntzako (unibertsitateak, LH Dualak, ...) hainbat ordezkarirekin egongo gara bezeroek beharrak asetzeko modelu berriak aurkitzeko asmoz.

Mesa redonda moderada por Enrique Rodal, con representantes del ámbito educativo:
 • Iñigo Gutiérrez García, Profesor Titular en Tecnología Electrónica en Tecnun
 • Jon Labaka, Director del área de innovación tecnológica en TKNIKA
 • Osane Lizarralde, Profesora investigadora en la Escuela Politécnica Superior de Mondragon Unibertsitatea
 • Rebeca Cortazar, Vicedecana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto
Analizarán cómo el auge de las nuevas tecnologías y en especial la irrupción de conceptos como la Industria 4.0 van a demandar nuevos perfiles profesionales relacionados con las nuevas tecnologías como la ciberseguridad, el 'big data', Internet de las cosas, la robótica, la realidad virtual o aumentada y descubrir nuevos modelos de servitización para los clientes.
17:40
17:40 - 18:10

PAUSA

18:10
18:10 - 18:40

Gema Climent-ekin elkarrizketa. “La cara de la innovación vasca en europa”. Emakumeen partehartzea berrikuntzan eta sektore teknologikoan / Entrevista a Gema Climent, "la cara de la innovación vasca en Europa", sobre la participación de las mujeres en sectores tecnológicos y de innovación

Enrique_rodal
Ikertzailea, neuropsikologoa,2008an Nesplora - technology & behaviour enpresaren sortzailea. enpresa honek pertsonen jokaera aztertzea du helburu gorabidean ari diren teknologiak erabiliz eta ezagutza eta jarreraren aztertzean iraultza bat eragin du. Nesplora proiektua estatuko eta europako hainbat proiekturen laguntza eta finantziazioa lortu du, eta bere arloan berrikuntza disruptibo bezala sailkatua izan da.
Entrevista a la "cara de la innovación vasca en Europa", investigadora, neuropiscologa, fundadora de Nesplora – technology & behaviour, en 2008, empresa que tiene como objetivo tratar el comportamiento humano utilizando tecnologías emergentes y que ha revolucionado la evaluación del comportamiento y la cognición. El proyecto Nesplora ha sido apoyado y financiado en numerosos proyectos de innovación nacionales y europeos, y catalogado de innovación disruptiva en su disciplina
18:45
18:45 - 19:45

“WOMEN IN TECH” MAHAI BOROBILA / MESA REDONDA "WOMEN IN TECH"

Cristina Aranda susana_zaballa_emakumeekin Eunate Ramirez Esle
Sektore teknologioan parte hartzen duten emakume berritzaileen gainean arreta jarri eta teknologi berrien munduan emakumeen eransketari buruzko eztabaida.
Mesa redonda moderada por Cristina Aranda, CMO at Intelygenz & Cofounder - Director at MujeresTech que pretende poner el foco en las mujeres innovadoras que participan activamente del sector tecnológico y debatir sobre la incorporación de las mujeres al mundo de las nuevas tecnologías.
Participan:
 • Susana Zaballa, Socia fundadora de Interalde Consulting. Pdta. de EmakumeEkin
 • Gema Climent, CIO Chief Innovation Officer at Nesplora Technology and Behavior
 • Cristina Juesas, Communication Consultant
 • Eunate Ramírez de Miguel, Gerente de ESLE
19:50
19:50 - 20:30

NETWORK & BEERS KELER

10:00
10:00 - 10:10

Ekimenaren aurkezpena eta startup summit programa / Presentación del evento y programa StartUp Summit

Enrique_rodal
Enrique Rodal
10:15
10:15 - 11:15

Mahai-Ingurua: Startupen erronka: Inbertsore Industrial Vs. Finantza-Inbertsore batekin hazi / Mesa Redonda: El reto de la startup: Crecer con un Inversor industrial vs inversor financiero

Moderatzailea: Ignacio Azpiazu (HUB Advisory Partners) Parte-hartzaileak: Carlos Trenchs (Capital Risk), Xabier Alvarez (Lawesome Legal), Iñigo Odriozola (Datik-Irizar), Daniel Pardo (Farsens).
Modera: Ignacio Azpiazu (HUB Advisory Partners) Participantes: Carlos Trenchs (Capital Risk), Xabier Alvarez (Lawesome Legal), Iñigo Odriozola (Datik-Irizar), Daniel Pardo (Farsens).
11:15
11:15 - 11:45

Zaloari (Taskia) Elkarrizketa / Entrevista a Zaloa (Taskia)

Elkarrizketatzailea: Enrique Rodal
Conductor entrevista: Enrique Rodal
11:50
11:50 - 00:10

KAFE ETENALDIA / PAUSA CAFÉ

12:15
12:15 - 12:45

"Beldurra menderatu edo nola ikasi nuen nire bizitzaren agintea hartzen" amuda gouelirekin (DESTINIA) / "Dominar el miedo o cómo aprendí a tomar las riendas de mi vida" con Amuda Goueli (Destinia)

Iruri_knorr
Elkarrizketatzailea: Iruri Knörr (E-Commerce and online marketing expert)
Conductor de la entrevista: Iruri Knörr (E-Commerce and online marketing expert)
12:45
12:45 - 13:15

Jon Peón-i elkarrisketa (ILINE MYCROSYSTEM S.L.) / Entrevista a Jon Peón (Iline Mycrosystems.l)

Elkarrizketatzailea: Enrique Rodal (Kazetaria)
Conductor entrevista: Enrique Rodal (Periodista)
13:30
13:30 - 15:00
Tabakalera

Bazkari etenalida eta networking VIP / Parada comida y almuerzo networking VIP

Antolakuntza: Konekta Summit Gonbidatuak: Inbertsoreak, erakundeak, enpresariak, influencers, antolakuntza, babesleak. Edukiera: 50 pertsona.
Organiza : Konekta Summit Invitados: Inversores, institucionales, empresarios, influencers/prescriptores, organización, patrocinadores. Aforo: 50 pax
14:30
14:30 - 15:00

Bertaratutakoen akreditazioa / Acreditación de asistentes

Antolakuntza: DTW eta KS EventBrite plataformaren bidez.
Organiza: DTW y KS a través de plataforma EventBrite conjunta.
15:00
15:00 - 17:00

Startup txapelketa / Startup Competition

Moderatzailea eta aurkezlea: Josean Rodriguez (KS) Aukeratutako 10 startup. Bi bloke posible inbertsio/jarduera motaren arabera. Epaimahaia: Babesleak + influencers+ eragileak Adegi/La Caixa Gizarte Lana lana Pitch onenarentzat. Aukera: 1.500 euro.
Presenta y modera: Josean Rodriguez (KS) 10 startups seleccionadas. Dos posibles bloques por tipologías de inversión/actividad Jurado: Cortesía con (Patrocinadores + influencers + agentes) Premio Adegi/Obra Social La Caixa al Mejor Pitch Oportunidad: 1.500 euros
09:00
09:00 - 09:30
23 de Junio

AKREDITAZIOA / ACREDITACIÓN

09:30
09:30 - 09:50

2017ko Joera digitalak / Tendencias digitales 2017

Belén Acebes Arribas, IAB Spain-eko Marketing eta Ikerketa Zuzendaria
2017ko negozio digitalaren gakoak merkatuaren ikuspen global batez ikusia era praktiko eta eraginkorraz.
Belén Acebes Arribas, Directora de Marketing e Investigación IAB Spain
Las claves del negocio digital en 2017 desde una visión global del mercado y forma práctica y eficaz.
09:55
09:55 - 10:15

Marketing programatikoa: Marketing eradaltzen teknologiaren bidez / Marketing Programático: transformando el Marketing a través de la tecnología

Miren Elosegi, Negozio-garatzailea Hispavista
Big Data, Cookies eta Machine-Learning algoritmoak marketingaren zerbitzuan
Miren Elosegui, Business Developement Hispavista
Big Data, cookies y algoritmos de machine learning al servicio del marketing
10:20
10:20 - 10:40

Ekosistema programatikoaren pertsonalizazioa /Personalización en el ecosistema programático

Nacho Carnés
Nacho Carnés, Marketing Online-an aditua, Estrategia Digitala, Azterketa eta Neurketa.
Nacho Carnés, experto en Marketing Online, Estrategia Digital, Analítica y Medición
10:45
10:45 - 11:05

Palladium kasua. Erabaiak hartzeko markaren azterketa / Caso Palladium. Analítica de marca para la toma de decisiones

Iñaky Bau, Marketing zuzendaria eta Aitor Contreras, Marka Digitala Europa Managerra Palladium Hotel Group-en
Taldearen marka guztiak biltzen dituen Brand Value Model baten eraikuntza, bere elaborazioarentzako aukeratutako KPI-ak eta nola kalkulatzen diren, Brand Value Dashboard baten eraikuntza eta azkenik, azterketatik atera den insights-a eta hortik abiatuta hartu diren erabaki estrategikoak.
Iñaky Bau, Director of Marketing y Aitor Contreras, Digital Brand Manager Europe en Palladium Hotel Group
Cómo se ha construido un Brand Value Model que aúna todas las marcas del grupo, KPIs escogidos para su elaboración y cómo se calculan, la construcción de un Brand Value Dashboard y, finalmente, qué insights se han extraído del análisis y qué decisiones estratégicas se han tomado a partir del mismo.
11:05
11:05 - 11:35

KAFE ETENALDIA / PAUSA CAFÉ

11:40
11:40 - 12:00

Errealitate birtual eta areagotuan oinarritutako marketing aplikazioak / Aplicaciones de Marketing basadas en Realidad Aumentada y Realidad Virtual

Pablo Ayala CEO Innovae
Errealitate birtuala eta areagotua zertan datzan, eta zein aplikazio dituzten marketing eta komunikazioaren munduan. Eremu anitzetako ekintzen adibideak: marketing online kanpainak, aktibazioak saltokietan, azoketan eta promozio ekimenetan. Mota honetako ekintzen emaitza maximizatzeko gakoak.
Pablo Ayala, CEO Innovae
En qué consisten las tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada, y qué aplicaciones tienen en el mundo del marketing y la comunicación. Ejemplos de acciones de diversos ámbitos: campañas de marketing online, activaciones en punto de venta, ferias y eventos promocionales. Factores clave para maximizar el resultado de este tipo de acciones.
12:05
12:05 - 12:25

Marketing digitalaren etorkizuna retailean / El futuro del marketing digital en Retail

Iria Villar, Produktu Managerra Ve Interactive
Urte batzuk daramatzagu eraldaketa digitalaren ingurun hitz egiten eta nola honek marketingean izaten ari den eraginean. Eremu anitzetako ekintzen adibideak: marketing online kanpainak, aktibazioak saltokietan, azoketan eta promozio ekimenetan. Aldaketa hau joera baino errealitatea da jada, horregatik enpresek beren aurrekontuak optimizatzeko eta helburuak lortzeko haien marketing digital estrategietan jarraitu behar dituzten ohikeri berrietan murgilduko gara.
Iria Villar, Product Manager Ve Interactive
Llevamos ya algunos años hablando de la transformación digital y como está afectando al marketing tal y como lo conocemos. Este cambio ya es una realidad mas que una tendencia por lo que veremos cuales son las nuevas rutinas que deben guiar las estrategias de marketing digital de las empresas para conseguir optimizar sus presupuestos y alcanzar sus objetivos.
12:30
12:30 - 12:50

Dronea marketing kanpainetan protagonista / El Drone como protagonista de las campañas de marketing

ander_garcia_drones
Ander García Barroso, Drone by Drone-ko Zuzendari Teknikoa
Droneak gure gizartean izaten ari duten eragina ikusita, nahiz eta hasierako sorpresa txikiagotzen ari den, droneak protagonista izan diren marketing kanpainak aztertuko ditugu, adibidez, Amazon edo duela gutxi UBER.
Ander García Barroso, Director Técnico Drone by Drone
Debido al impacto que los drones están teniendo en nuestra sociedad, aunque ya la sorpresa inicial va disminuyendo, analizaremos campañas de marketing han que han sido empleados los drones como protagonistas, como por ejemplo Amazon, o recientemente UBER.
12:55
12:55 - 13:15

2017ko FJORD JOERAK / Fjord Trends 2017

Luis Villa, Fjord Accenture-n Estrategia Zuzendaria
Begirada sakona zortzi garapen garrantzitsuenei. Uste dugu hurrengo urteko gizarte, gobernu eta negozioen diseinuan eta berrikuntzan eragina izango dutela.
Luis Villa, Strategy Director Fjord Accenture
Una mirada en profundidad a los ocho desarrollos más importantes que creemos que influirán e impactarán el diseño y la innovación para los negocios, el gobierno y la sociedad en el próximo año
13:20
13:20 - 13:40

Nola laguntzen diete gamifikazio eta advergaming estrategiek enpresei /Cómo está ayudando la gamificación y el advergaming a las empresas

Daniel_Gestionet Iñigo_Ocariz
Iñigo Ocariz, Socio fundador y Director comercial y Daniel González, director creativo y de proyectos de Gestionet.
Desde hace años, grandes marcas (BBVA, Santander, Nike, Endesa, Opel,…) han estado incorporando técnicas de gamificación en sus estrategias de marketing, comunicación, recursos humanos y responsabilidad social corporativa. Hoy en día, su uso se está generalizando en todo tipo de empresas. Con estas técnicas se pretende mejorar la imagen de marca, fomentar el compromiso del cliente así como formar y motivar a los trabajadores de una forma amena y permanente.
13:45
13:45 - 14:00

Donostia Tech Week-aren amaiera/ Cierre de la Donostia Tech week

Enrique_rodal
14:00
14:00 - 14:30

NETWORK & BEERS KELER

© 2016, Eventia

Designed and Developed by ThemeXpert.

Organizadores

 • Hispavista
 • Ve Interactive

Apoyo institucional

 • Fomento San Sebastian
 • Spri

Sponsors

 • Keler
 • IK4